ราคาทองคำ

Fri, 02/Dec/2022 14:23:52

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   29550 29650
ทองรูปพรรณ 96.5% 1914 29016.24 30150.000308
ทองรูปพรรณ 90% 1722.6 26114.616  
ทองรูปพรรณ 50% 861 13052.76  
ทองรูปพรรณ 40% 670 10157.2  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1983  30062.28   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
02/Dec/2022 13:20:00 29550 29650 1914 29016.24 30150.000308 (50)
09:27:00 29500 29600 1911 28970.76 30100.001112 (150)
01/Dec/2022 14:27:00 29350 29450 1901 28819.16 29950.002008 (-50)
13:21:00 29400 29500 1904 28864.64 29999.999688 (50)
12:59:00 29350 29450 1901 28819.16 29950.002008 (-50)
11:35:00 29400 29500 1904 28864.64 29999.999688 (50)
09:27:00 29350 29450 1901 28819.16 29950.002008 (0)
30/Nov/2022 16:41:00 29350 29450 1901 28819.16 29950.002008 (50)
14:35:00 29300 29400 1898 28773.68 29899.99978 (-50)
09:24:00 29350 29450 1901 28819.16 29950.002008 (-50)
29/Nov/2022 16:51:00 29400 29500 1904 28864.64 29999.999688 (-100)
12:28:00 29500 29600 1911 28970.76 30100.001112 (50)
09:27:00 29450 29550 1908 28925.28 30049.998884 (-150)
28/Nov/2022 11:02:00 29600 29700 1917 29061.72 30199.999504 (-50)
09:26:00 29650 29750 1921 29122.36 30250.000216 (0)
26/Nov/2022 09:17:00 29650 29750 1921 29122.36 30250.000216 (50)
25/Nov/2022 14:46:00 29600 29700 1917 29061.72 30199.999504 (-50)
13:58:00 29650 29750 1921 29122.36 30250.000216 (50)
13:28:00 29600 29700 1917 29061.72 30199.999504 (-50)
09:26:00 29650 29750 1921 29122.36 30250.000216
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844