ราคาทองคำ

Sat, 02/Jul/2022 21:05:29

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   30350 30450
ทองรูปพรรณ 96.5% 1966 29804.56 30949.998056
ทองรูปพรรณ 90% 1769.4 26824.104  
ทองรูปพรรณ 50% 885 13416.6  
ทองรูปพรรณ 40% 688 10430.08  
ทองรูปพรรณ 99.99% 2037  30880.92   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
02/Jul/2022 09:16:00 30350 30450 1966 29804.56 30949.998056 (150)
01/Jul/2022 14:31:00 30200 30300 1956 29652.96 30800.001984 (0)
12:42:00 30200 30300 1956 29652.96 30800.001984 (-50)
10:14:00 30250 30350 1959 29698.44 30849.999664 (50)
09:23:00 30200 30300 1956 29652.96 30800.001984 (-50)
30/Jun/2022 14:48:00 30250 30350 1959 29698.44 30849.999664 (-50)
14:19:00 30300 30400 1963 29759.08 30899.99886 (50)
13:31:00 30250 30350 1959 29698.44 30849.999664 (-50)
09:27:00 30300 30400 1963 29759.08 30899.99886 (100)
29/Jun/2022 13:08:00 30200 30300 1956 29652.96 30800.001984 (50)
09:24:00 30150 30250 1953 29607.48 30749.999756 (-150)
28/Jun/2022 15:58:00 30300 30400 1963 29759.08 30899.99886 (-50)
13:36:00 30350 30450 1966 29804.56 30949.998056 (-100)
09:51:00 30450 30550 1972 29895.52 31050.000996 (-200)
27/Jun/2022 09:24:00 30650 30750 1985 30092.6 31250.000812 (50)
25/Jun/2022 09:18:00 30600 30700 1982 30047.12 31200.001616
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844