ราคาทองคำ

Thu, 11/Aug/2022 16:37:06

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   29800 29900
ทองรูปพรรณ 96.5% 1930 29258.8 30399.99932
ทองรูปพรรณ 90% 1737 26332.92  
ทองรูปพรรณ 50% 869 13174.04  
ทองรูปพรรณ 40% 676 10248.16  
ทองรูปพรรณ 99.99% 2000  30320   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
11/Aug/2022 16:11:00 29800 29900 1930 29258.8 30399.99932 (50)
15:20:00 29750 29850 1927 29213.32 30350.000124 (-50)
14:05:00 29800 29900 1930 29258.8 30399.99932 (0)
13:40:00 29800 29900 1930 29258.8 30399.99932 (-50)
09:25:00 29850 29950 1934 29319.44 30450.000032 (-250)
10/Aug/2022 16:55:00 30100 30200 1950 29562 30700.00056 (50)
15:17:00 30050 30150 1947 29516.52 30649.999848 (100)
09:28:00 29950 30050 1940 29410.4 30549.99994 (0)
09/Aug/2022 15:46:00 29950 30050 1940 29410.4 30549.99994 (50)
13:19:00 29900 30000 1937 29364.92 30500.000744 (-50)
10:59:00 29950 30050 1940 29410.4 30549.99994 (50)
09:22:00 29900 30000 1937 29364.92 30500.000744 (-100)
08/Aug/2022 12:50:00 30000 30100 1943 29455.88 30600.000652 (50)
10:25:00 29950 30050 1940 29410.4 30549.99994 (-50)
09:22:00 30000 30100 1943 29455.88 30600.000652 (0)
06/Aug/2022 09:20:00 30000 30100 1943 29455.88 30600.000652 (-50)
05/Aug/2022 17:05:00 30050 30150 1947 29516.52 30649.999848 (-50)
14:40:00 30100 30200 1950 29562 30700.00056 (-50)
10:18:00 30150 30250 1953 29607.48 30749.999756 (-50)
09:22:00 30200 30300 1956 29652.96 30800.001984 (-50)
04/Aug/2022 17:03:00 30250 30350 1959 29698.44 30849.999664 (50)
15:55:00 30200 30300 1956 29652.96 30800.001984 (50)
15:01:00 30150 30250 1953 29607.48 30749.999756 (-50)
13:07:00 30200 30300 1956 29652.96 30800.001984 (-50)
11:10:00 30250 30350 1959 29698.44 30849.999664 (50)
09:24:00 30200 30300 1956 29652.96 30800.001984
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844