คำถามที่เจอบ่อยๆ

ถาม : การซื้อขายทองคำมีการส่งมอบทองคำกันจริงๆ หรือเป็นแค่สัญญาซื้อ ขายกันลอยๆ
ตอบ :มีการตกลงซื้อขาย ส่งมอบทองคำและชำระราคากันจริงๆ

ถาม : การซื้อขายทองคำมีการกำหนดราคาจากที่ใด
ตอบ : สมาคมค้าทองคำ

ถาม : ทองคำ 99.99 % กับ 96.5 % แตกต่างกันอย่างไร และการลงทุนซื้อขายในประเทศไทยนิยมทองคำ 99.99% หรือ 96.5 %
ตอบ : แตกต่างกันในเรื่องค่าความบริสุทธิ์ของทองคำและราคา เนื่องทองคำ 99.99 % มีค่าความบริสุทธิ์มากกว่า 96.5 % ซึ่งจะมีราคาแพงกว่า ส่วน การลงทุนซื้อขายทองคำในประเทศไทยนิยมทองคำ 96.5%

ถาม : การซื้อขายทองคำแท่ง หากลูกค้ามีกำไรที่เกิดจากการขายทองคำแท่ง จะมีการเรียกเก็บภาษีจากสรรพากรหรือไม่
ตอบ : ไม่มีเนื่องจากทองคำแท่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้เช่นเดียวกับ รถยนต์ จึงไม่มีการเรียกเก็บภาษีแต่อย่างใด

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844