ราคาทองคำ

Sun, 25/Sep/2022 18:24:15

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   29300 29400
ทองรูปพรรณ 96.5% 1898 28773.68 29899.99978
ทองรูปพรรณ 90% 1708.2 25896.312  
ทองรูปพรรณ 50% 854 12946.64  
ทองรูปพรรณ 40% 664 10066.24  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1967  29819.72   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
24/Sep/2022 09:24:00 29300 29400 1898 28773.68 29899.99978 (-50)
23/Sep/2022 16:54:00 29350 29450 1901 28819.16 29950.002008 (-50)
15:12:00 29400 29500 1904 28864.64 29999.999688 (-50)
09:28:00 29450 29550 1908 28925.28 30049.998884 (50)
22/Sep/2022 15:50:00 29400 29500 1904 28864.64 29999.999688 (100)
09:25:00 29300 29400 1898 28773.68 29899.99978 (0)
21/Sep/2022 13:25:00 29300 29400 1898 28773.68 29899.99978 (100)
12:13:00 29200 29300 1891 28667.56 29799.999872 (50)
10:31:00 29150 29250 1888 28622.08 29750.000676 (-50)
09:26:00 29200 29300 1891 28667.56 29799.999872 (50)
20/Sep/2022 14:47:00 29150 29250 1888 28622.08 29750.000676 (-50)
13:44:00 29200 29300 1891 28667.56 29799.999872 (50)
12:54:00 29150 29250 1888 28622.08 29750.000676 (-50)
09:24:00 29200 29300 1891 28667.56 29799.999872 (100)
19/Sep/2022 10:58:00 29100 29200 1885 28576.6 29699.999964 (-50)
09:25:00 29150 29250 1888 28622.08 29750.000676
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844