ราคาทองคำ

Wed, 20/Jan/2021 19:55:49

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   26250 26350
ทองรูปพรรณ 96.5% 1700 25772 26750
ทองรูปพรรณ 90% 1530 23194.8  
ทองรูปพรรณ 50% 765 11597.4  
ทองรูปพรรณ 40% 595 9020.2  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1762  26711.92   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
20/Jan/2021 16:11:00 26250 26350 1700 25772 26750 (50)
13:16:00 26200 26300 1697 25726.52 26700 (50)
09:26:00 26150 26250 1694 25681.04 26650 (0)
19/Jan/2021 15:35:00 26150 26250 1694 25681.04 26650 (50)
13:56:00 26100 26200 1691 25635.56 26600 (50)
10:54:00 26050 26150 1687 25574.92 26550 (-50)
10:16:00 26100 26200 1691 25635.56 26600 (-50)
09:25:00 26150 26250 1694 25681.04 26650 (100)
18/Jan/2021 16:04:00 26050 26150 1687 25574.92 26550 (-50)
12:58:00 26100 26200 1691 25635.56 26600 (100)
09:33:00 26000 26100 1684 25529.44 26500 (0)
16/Jan/2021 09:10:00 26000 26100 1684 25529.44 26500 (-250)
15/Jan/2021 15:22:00 26250 26350 1700 25772 26750 (50)
14:09:00 26200 26300 1697 25726.52 26700 (50)
13:53:00 26150 26250 1694 25681.04 26650 (-50)
13:29:00 26200 26300 1697 25726.52 26700 (0)
09:27:00 26200 26300 1697 25726.52 26700 (100)
14/Jan/2021 14:59:00 26100 26200 1691 25635.56 26600 (0)
13:19:00 26100 26200 1691 25635.56 26600 (-50)
12:47:00 26150 26250 1694 25681.04 26650 (50)
09:55:00 26100 26200 1691 25635.56 26600 (-150)
13/Jan/2021 16:25:00 26250 26350 1700 25772 26750 (-50)
12:40:00 26300 26400 1704 25832.64 26800 (-50)
09:26:00 26350 26450 1707 25878.12 26850
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844