ราคาทองคำ

Fri, 24/Sep/2021 12:43:20

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   27600 27700
ทองรูปพรรณ 96.5% 1788 27106.08 28100
ทองรูปพรรณ 90% 1609.2 24395.472  
ทองรูปพรรณ 50% 805 12203.8  
ทองรูปพรรณ 40% 626 9490.16  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1853  28091.48   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
24/Sep/2021 09:22:00 27600 27700 1788 27106.08 28100 (-150)
23/Sep/2021 15:30:00 27750 27850 1798 27257.68 28250 (0)
15:17:00 27750 27850 1798 27257.68 28250 (-100)
14:39:00 27850 27950 1804 27348.64 28350 (50)
14:13:00 27800 27900 1801 27303.16 28300 (-50)
13:09:00 27850 27950 1804 27348.64 28350 (-50)
11:11:00 27900 28000 1807 27394.12 28400 (-50)
09:21:00 27950 28050 1810 27439.6 28450 (-50)
22/Sep/2021 11:31:00 28000 28100 1814 27500.24 28500 (-50)
09:25:00 28050 28150 1817 27545.72 28550 (250)
21/Sep/2021 13:07:00 27800 27900 1801 27303.16 28300 (50)
10:41:00 27750 27850 1798 27257.68 28250 (-50)
09:23:00 27800 27900 1801 27303.16 28300 (150)
20/Sep/2021 16:31:00 27650 27750 1791 27151.56 28150 (50)
12:52:00 27600 27700 1788 27106.08 28100 (50)
10:24:00 27550 27650 1785 27060.6 28050 (0)
09:28:00 27550 27650 1785 27060.6 28050 (-50)
18/Sep/2021 09:19:00 27600 27700 1788 27106.08 28100 (-100)
17/Sep/2021 16:01:00 27700 27800 1794 27197.04 28200 (50)
15:31:00 27650 27750 1791 27151.56 28150 (0)
13:34:00 27650 27750 1791 27151.56 28150 (50)
12:01:00 27600 27700 1788 27106.08 28100 (50)
09:25:00 27550 27650 1785 27060.6 28050
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844