ราคาทองคำ

Wed, 05/Aug/2020 05:36:07

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   28950 29050
ทองรูปพรรณ 96.5% 1875 28425 29450
ทองรูปพรรณ 90% 1687.5 25582.5  
ทองรูปพรรณ 50% 844 12795.04  
ทองรูปพรรณ 40% 656 9944.96  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1943  29455.88   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
04/Aug/2020 09:25:00 28950 29050 1875 28425 29450 (-50)
03/Aug/2020 09:26:00 29000 29100 1878 28470.48 29500 (0)
01/Aug/2020 09:22:00 29000 29100 1878 28470.48 29500 (50)
31/Jul/2020 17:00:00 28950 29050 1875 28425 29450 (-50)
15:55:00 29000 29100 1878 28470.48 29500 (50)
13:13:00 28950 29050 1875 28425 29450 (50)
09:29:00 28900 29000 1872 28379.52 29400 (0)
30/Jul/2020 15:03:00 28900 29000 1872 28379.52 29400 (50)
14:35:00 28850 28950 1869 28334.04 29350 (-50)
14:11:00 28900 29000 1872 28379.52 29400 (-50)
13:49:00 28950 29050 1875 28425 29450 (-50)
09:29:00 29000 29100 1878 28470.48 29500 (50)
29/Jul/2020 10:12:00 28950 29050 1875 28425 29450 (-50)
09:43:00 29000 29100 1878 28470.48 29500 (50)
09:26:00 28950 29050 1875 28425 29450
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844