ราคาทองคำ

Sat, 19/Jun/2021 16:09:04

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   26300 26400
ทองรูปพรรณ 96.5% 1704 25832.64 26800
ทองรูปพรรณ 90% 1533.6 23249.376  
ทองรูปพรรณ 50% 767 11627.72  
ทองรูปพรรณ 40% 596 9035.36  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1766  26772.56   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
19/Jun/2021 09:26:00 26300 26400 1704 25832.64 26800 (-300)
18/Jun/2021 14:57:00 26600 26700 1723 26120.68 27100 (50)
14:36:00 26550 26650 1720 26075.2 27050 (100)
09:25:00 26450 26550 1713 25969.08 26950 (-350)
17/Jun/2021 16:17:00 26800 26900 1736 26317.76 27300 (50)
15:55:00 26750 26850 1733 26272.28 27250 (-50)
14:40:00 26800 26900 1736 26317.76 27300 (-50)
13:19:00 26850 26950 1739 26363.24 27350 (-100)
11:10:00 26950 27050 1746 26469.36 27450 (-50)
09:32:00 27000 27100 1749 26514.84 27500 (-350)
16/Jun/2021 11:20:00 27350 27450 1772 26863.52 27850 (50)
09:27:00 27300 27400 1768 26802.88 27800 (-100)
15/Jun/2021 15:11:00 27400 27500 1775 26909 27900 (-50)
13:42:00 27450 27550 1778 26954.48 27950 (50)
11:05:00 27400 27500 1775 26909 27900 (50)
09:29:00 27350 27450 1772 26863.52 27850 (0)
14/Jun/2021 16:20:00 27350 27450 1772 26863.52 27850 (50)
14:19:00 27300 27400 1768 26802.88 27800 (-50)
13:14:00 27350 27450 1772 26863.52 27850 (-50)
11:40:00 27400 27500 1775 26909 27900 (50)
11:05:00 27350 27450 1772 26863.52 27850 (-50)
10:17:00 27400 27500 1775 26909 27900 (-50)
09:25:00 27450 27550 1778 26954.48 27950 (-100)
12/Jun/2021 09:24:00 27550 27650 1785 27060.6 28050
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844