ราคาทองคำ

Fri, 30/Oct/2020 20:06:35

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   27550 27650
ทองรูปพรรณ 96.5% 1785 27060.6 28050
ทองรูปพรรณ 90% 1606.5 24354.54  
ทองรูปพรรณ 50% 803 12173.48  
ทองรูปพรรณ 40% 625 9475  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1850  28046   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
30/Oct/2020 15:57:00 27550 27650 1785 27060.6 28050 (-50)
15:01:00 27600 27700 1788 27106.08 28100 (50)
13:02:00 27550 27650 1785 27060.6 28050 (-50)
09:28:00 27600 27700 1788 27106.08 28100 (-100)
29/Oct/2020 15:16:00 27700 27800 1794 27197.04 28200 (-50)
10:06:00 27750 27850 1798 27257.68 28250 (0)
10:06:00 27750 27850 1798 27257.68 28250 (50)
09:20:00 27700 27800 1794 27197.04 28200 (-300)
28/Oct/2020 15:25:00 28000 28100 1814 27500.24 28500 (-50)
10:09:00 28050 28150 1817 27545.72 28550 (0)
27/Oct/2020 15:33:00 28050 28150 1817 27545.72 28550 (-50)
14:26:00 28100 28200 1820 27591.2 28600 (-50)
09:22:00 28150 28250 1823 27636.68 28650 (100)
26/Oct/2020 15:30:00 28050 28150 1817 27545.72 28550 (-50)
14:40:00 28100 28200 1820 27591.2 28600 (50)
11:38:00 28050 28150 1817 27545.72 28550 (-50)
09:27:00 28100 28200 1820 27591.2 28600 (0)
24/Oct/2020 09:10:00 28100 28200 1820 27591.2 28600 (-50)
23/Oct/2020 09:26:00 28150 28250 1823 27636.68 28650
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844