ราคาทองคำ

Tue, 28/Jan/2020 20:12:42

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   22950 23050
ทองรูปพรรณ 96.5% 1487 22542.92 23450
ทองรูปพรรณ 90% 1338.3 20288.628  
ทองรูปพรรณ 50% 669 10142.04  
ทองรูปพรรณ 40% 520 7883.2  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1541  23361.56   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
28/Jan/2020 16:06:00 22950 23050 1487 22542.92 23450 (50)
15:39:00 22900 23000 1483 22482.28 23400 (50)
14:49:00 22850 22950 1480 22436.8 23350 (-50)
09:26:00 22900 23000 1483 22482.28 23400 (50)
27/Jan/2020 16:24:00 22850 22950 1480 22436.8 23350 (50)
10:18:00 22800 22900 1477 22391.32 23300 (-50)
09:28:00 22850 22950 1480 22436.8 23350 (250)
25/Jan/2020 09:30:00 22600 22700 1464 22194.24 23100 (100)
24/Jan/2020 17:04:00 22500 22600 1457 22088.12 23000 (100)
15:35:00 22400 22500 1451 21997.16 22900 (-50)
09:27:00 22450 22550 1454 22042.64 22950 (100)
23/Jan/2020 15:05:00 22350 22450 1448 21951.68 22850 (-50)
13:57:00 22400 22500 1451 21997.16 22900 (50)
13:32:00 22350 22450 1448 21951.68 22850 (-50)
12:39:00 22400 22500 1451 21997.16 22900 (50)
11:16:00 22350 22450 1448 21951.68 22850 (50)
09:27:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (0)
22/Jan/2020 16:25:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (50)
09:27:00 22250 22350 1441 21845.56 22750 (-50)
21/Jan/2020 15:52:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (-100)
09:27:00 22400 22500 1451 21997.16 22900
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844