ราคาทองคำ

Tue, 18/Jan/2022 05:04:31

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   28450 28550
ทองรูปพรรณ 96.5% 1843 27939.88 28950
ทองรูปพรรณ 90% 1658.7 25145.892  
ทองรูปพรรณ 50% 829 12567.64  
ทองรูปพรรณ 40% 645 9778.2  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1910  28955.6   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
17/Jan/2022 15:50:00 28450 28550 1843 27939.88 28950 (-50)
14:57:00 28500 28600 1846 27985.36 29000 (-50)
14:36:00 28550 28650 1849 28030.84 29050 (-50)
13:34:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (50)
09:29:00 28550 28650 1849 28030.84 29050 (50)
15/Jan/2022 09:29:00 28500 28600 1846 27985.36 29000 (-100)
14/Jan/2022 09:46:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (0)
13/Jan/2022 13:45:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (-50)
09:27:00 28650 28750 1856 28136.96 29150 (50)
12/Jan/2022 16:39:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (-50)
12:39:00 28650 28750 1856 28136.96 29150 (50)
09:23:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (50)
11/Jan/2022 15:14:00 28550 28650 1849 28030.84 29050 (-50)
14:13:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (50)
09:25:00 28550 28650 1849 28030.84 29050
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844