ราคาทองคำ

Sun, 11/Apr/2021 22:28:45

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   25850 25950
ทองรูปพรรณ 96.5% 1674 25377.84 26350
ทองรูปพรรณ 90% 1506.6 22840.056  
ทองรูปพรรณ 50% 753 11415.48  
ทองรูปพรรณ 40% 586 8883.76  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1735  26302.6   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
10/Apr/2021 09:31:00 25850 25950 1674 25377.84 26350 (0)
09/Apr/2021 16:04:00 25850 25950 1674 25377.84 26350 (-50)
14:39:00 25900 26000 1678 25438.48 26400 (-50)
13:51:00 25950 26050 1681 25483.96 26450 (-50)
09:30:00 26000 26100 1684 25529.44 26500 (150)
08/Apr/2021 12:44:00 25850 25950 1674 25377.84 26350 (50)
10:38:00 25800 25900 1671 25332.36 26300 (50)
09:42:00 25750 25850 1668 25286.88 26250 (50)
07/Apr/2021 13:34:00 25700 25800 1665 25241.4 26200 (50)
09:27:00 25650 25750 1661 25180.76 26150 (50)
06/Apr/2021 15:02:00 25600 25700 1658 25135.28 26100 (-50)
11:59:00 25650 25750 1661 25180.76 26150 (50)
09:30:00 25600 25700 1658 25135.28 26100 (50)
05/Apr/2021 14:15:00 25550 25650 1655 25089.8 26050 (50)
09:32:00 25500 25600 1652 25044.32 26000
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844