ราคาทองคำ

Thu, 12/Dec/2019 09:59:31

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   21000 21100
ทองรูปพรรณ 96.5% 1360 20617.6 21500
ทองรูปพรรณ 90% 1224 18555.84  
ทองรูปพรรณ 50% 612 9277.92  
ทองรูปพรรณ 40% 476 7216.16  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1409  21360.44   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
12/Dec/2019 09:25:00 21000 21100 1360 20617.6 21500 (50)
11/Dec/2019 14:31:00 20950 21050 1357 20572.12 21450 (50)
09:28:00 20900 21000 1354 20526.64 21400 (-50)
10/Dec/2019 16:08:00 20950 21050 1357 20572.12 21450 (50)
09:26:00 20900 21000 1354 20526.64 21400 (0)
09/Dec/2019 09:28:00 20900 21000 1354 20526.64 21400 (-50)
07/Dec/2019 09:12:00 20950 21050 1357 20572.12 21450 (-150)
06/Dec/2019 09:21:00 21100 21200 1367 20723.72 21600 (0)
05/Dec/2019 09:18:00 21100 21200 1367 20723.72 21600
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844