ราคาทองคำ

Sun, 31/May/2020 03:54:40

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   25850 26050
ทองรูปพรรณ 96.5% 1674 25377.84 26450
ทองรูปพรรณ 90% 1506.6 22840.056  
ทองรูปพรรณ 50% 753 11415.48  
ทองรูปพรรณ 40% 586 8883.76  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1735  26302.6   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
30/May/2020 09:18:00 25850 26050 1674 25377.84 26450 (50)
29/May/2020 16:00:00 25800 26000 1671 25332.36 26400 (50)
09:28:00 25750 25950 1668 25286.88 26350 (-50)
28/May/2020 16:58:00 25800 26000 1671 25332.36 26400 (50)
12:41:00 25750 25950 1668 25286.88 26350 (50)
09:30:00 25700 25900 1665 25241.4 26300 (100)
27/May/2020 16:07:00 25600 25800 1658 25135.28 26200 (-50)
13:01:00 25650 25850 1661 25180.76 26250 (50)
11:33:00 25600 25800 1658 25135.28 26200 (-50)
10:51:00 25650 25850 1661 25180.76 26250 (-50)
09:22:00 25700 25900 1665 25241.4 26300 (-150)
26/May/2020 16:53:00 25850 26050 1674 25377.84 26450 (-50)
16:01:00 25900 26100 1678 25438.48 26500 (-50)
14:07:00 25950 26150 1681 25483.96 26550 (-50)
09:28:00 26000 26200 1684 25529.44 26600 (0)
25/May/2020 14:47:00 26000 26200 1684 25529.44 26600 (50)
09:30:00 25950 26150 1681 25483.96 26550
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844